مــحـصولات

ذرت
در انواع مختلف با مصارف خوراكي ، دامي ، و كنسرو سازي وجود دارد. انواع خوراكي آن در اندازه ها و شكل هاي متفاوتي عرضه مي گردد. نوع دامي آن به صورت عمده در كشورهاي آمريكا ، آمريكاي لاتين و قسمتي از اروپا توليد مي شود و غالبا به صورت فله عرضه مي گردد. و انواع كنسروي آن به صورت تر و در بشكه عرضه مي گردد.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی