گستره توزیع

مجموعه بازرگانی شرق دارای گستره توزيع در سراسر ايران مي باشد.
برخی از شهرها که افتخار همکاری با آنها را داريم عبارتند از:

گستره مرکز ايران:

تهران
کرج شهریار
اسلام شهر قم اصفهان
مبارکه اراک دلیجان
یزد کاشان سمنان
نائين ساوه تفرش

گستره غرب ايران:

همدان سنندج خوی
تبريز سراب اردبیل
ایلام خرم آباد بروجرد
ملایر سقز
ارومیه نقده کرمانشاه

گستره شمال ايران:

قزوين
آمل رشت
زنجان

گستره جنوب ايران:

دزفول گتوند اهواز
اقلید جهرم شیراز
بوشهر

گستره شرق ايران:

مشهد سبزوار قوچان
بجنورد

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی