اخبار اقتصادی

ابقای دکتر نهاوندیان در ریاست اتاق بازرگانی
روز یکشنبه در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، نهاوندیان پس از طرح این موضوع که اعضا اگر اجازه دهند من از سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران مرخص شوم و به شکل دیگری خدمت کنم با مخالفت آنان روبه‌رو شد.

درجلسه امروز هیچ یک از اعضا استعفای نهاوندیان را نپذیرفته و تماما خواستار حضور وی در سمت ریاست اتاق ایران در دو سال آینده شدند.
منبع:خبرگزاری ایسنا تاریخ:92/05/28

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی