اخبار اقتصادی

تشکیل انجمن واردکنندگان برنج ایران
انجمن واردکنندگان برنج ایران به عنوان یک تشکل قانونی و تحت نظر اتاق بازرگانی ایران تاسیس شد.از اهداف مهم این انجمن تسهیل در امر واردات برنج و ایجاد هماهنگی ، تعامل و انسجام در بین فعالین واردکنندگان عرصه مذکور و ارتقاء سطح کیفی واردات برنج می باشد. آقایان سید احمد بحق،محمدرضا وجدانی فخر،عباس توکلی و علی صرافان و خانم نسیم دانش پژوه از اعضای هیئت مدیره این انجمن می باشند.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی