اخبار اقتصادی

تعرفه واردات ۸ کالای اساسی اعلام شد
گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرک‌هاي کشور، تعرفه واردات ۸ کالای اساسی را اعلام و ابلاغ کرد. گمرک ایران اعلام کرد: پیوست تصاویر نامه‌های شماره 2101043/92 مورخ 24/2/1392 و 2101111/92 مورخ 25/2/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر نامه شماره 53955/60 مورخ 23/2/1392 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق ورودی کالاهای اساسی هشت ردیف فهرست مندرج در نامه فوق‌الذکر را اعلام كرد: - تعرفه واردات برنج 12 درصد
- تعرفه واردات شکر خام 2 درصد
- تعرفه واردات شیر خشک صنعتی 2 درصد، با مجوز بازرگانی داخلی وزارت صنعت
- تعرفه واردات ذرت دامی یک درصد
- تعرفه واردات جو یک درصد
- تعرفه واردات گندم یک درصد
- تعرفه واردات گوشت قرمز یک درصد
- تعرفه واردات گوشت مرغ یک درصد، با مجوز بازرگانی داخلی وزارت صنعت.
92/03/06 منبع:خبرگزاری فارس

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی