اخبار اقتصادی

خودکفایی کشور در تولید برنج
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: قرار است، طی سه سال آینده بیش از 600 هزارتن به تولید برنج کشور اضافه شود که این امر به خودکفایی این محصول در کشور کمک می‌کند. جهانگیر پرهمت افزود: با حمایت‌هایی که در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی صورت گرفته، دانش فنی تولید برنج به سرعت به واحدهای تولیدی منتقل شده است. وی اظهارکرد: بر این اساس قرار است طرح خودکفایی تولید برنج در 6 مرحله انجام شود که حاصل دستاوردهای تحقیقاتی سال‌های گذشته این بخش است و با تحقق این برنامه، تمامی نیاز برنج کشور در داخل تامین شده و از واردات برنج بی‌نیاز خواهیم شد.
تاریخ: 91/12/17 منبع ایرنا

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی