اخبار اقتصادی

کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش واردات
معاون کل سازمان توسعه تجارت از کاهش مدت زمان اعتبار ثبت سفارش واردات خبر داد. کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی با اشاره به اینکه در جلسات و تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه تجارت کشور بخش خصوصی حضور دارد، گفت: تا پیش از این مدت اعتبار ثبت سفارش واردات شش ماه بود که در شرایط فعلی کاهش یافته است.

او گفت: هم‌اکنون مدت اعتبار ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی سه ماه و برای سایر کالاها دو ماه است. او با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت نیز با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یک شبه در حوزه صادرات مخالف است، گفت: گزارش‌هایی از ماده 11 مکرر وجود دارد که مربوط به حقوق مکتسبه می‌شود و از طریق آن خسارت صادرکنندگان جبران می‌شود. به طوری که اگر صادرکننده قرارداد معتبر داشته باشد و عضو تشکل باشد، می‌تواند معادل صادرات سال قبل به علاوه 10 درصد بدون پرداخت عوارض صادر کند.
تاریخ:91/12/16 منبع:ایسنا

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی