اخبار اقتصادی

حذف صدور مجوز کاغذی ترخیص کالا
به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فداحسین مالکی گفت: صدور مجوز کاغذی ترخیص کالا از ابتدای اسفند ماه سال جاری به طور کلی از چرخه عملیات تجاری کشور حذف و صدور مجوز ترخیص از این تاریخ تنها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه انجام خواهد شد.

مالکی با بیان اینکه اجرای مراحل آزمایشی سامانه صدور الکترونیکی مجوز ترخیص کالا از گمرکات کشور از ابتدای آبان ماه سال جاری به اجرا در آمده است، افزود: با توجه به اجرای موفقیت آمیز مرحله آزمایشی این طرح صدور مجوز کاغذی ترخیص کالا از ابتدای اسفند ماه به طور کلی از چرخه عملیات تجاری کشور حذف می شود. نماینده ویژه رییس جمهوری ادامه داد: صاحبان کالا یا ترخیص کاران باید توجه داشته باشند، با مراجعه به دستگاه‌های متولی مجوز ترخیص، کد رهگیری ترخیص کالا را اخذ و به گمرک محل ترخیص ارائه کرده، تا مجوز الکترونیکی کالاها از طریق سامانه صادر شود. به گفته مالکی، این اقدام که با مدیریت و هدایت و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مشارکت 22 وزارتخانه و سازمان انجام پذیرفته نقش مهمی در اصلاح ساختار تجارت خارجی و تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و حفظ سلامت و صحت فرآیند ورود کالا ها به کشور دارد.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه صدور الکترونیکی مجوز ترخیص یکی از سامانه‌های 12 گانه‌ای است که برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور و با محوریت و مسوولیت ستاد در دست تهیه و اجرا است.
91/12/01 منبع: سایت روزنامه دنیای اقتصاد

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی