اخبار اقتصادی

واگذاري کنترل بازار به بخش خصوصی
ییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس تصمیم جدید، از این پس تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در قیمت‌گذاری‌ها و نظارت و کنترل نقش بیشتری خواهند داشت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سید جواد تقوی با اشاره به موضوع گروه‌بندی کالایی در طرح کنترل بازار توسط بخش خصوصی، گفت: گروه‌بندی کالایی شامل سه بخش است که گروه اول به مجموعه کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص پیدا کرده که بیش از 70 درصد سبد هزینه خوراکی مردم را از آن خود می‌کند.

تقوي افزود: در تامین ارز مورد نیاز این گروه، از ارز با نرخ مرجع استفاده می‌شود که در این راستا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به کنترل بازار خواهند پرداخت و به طور مستقیم امر بازرسی و نظارت را بر عهده خواهند داشت. او افزود: گروه دوم کالایی، مواد اولیه‌ای مورد استفاده در تولید است که ارز مورد استفاده این گروه نیز از ارز با نرخ مرجع خواهد بود و این کالاها را عمدتا براساس چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که با تشکل‌ها به امضا خواهد رسید، در قالب ضوابط سازمان حمایت مورد بازرسی و کنترل قرار خواهیم داد. رییس سازمان حمایت همچنین به گروه سوم شامل مجموعه کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی اشاره کرد و گفت: این گروه مشمول گروه اول و دوم نیستند، اما همچنان باید ضوابط سازمان حمایت را عمل کنند. به گفته او، کمیسیون‌های نظارت استانی و شهرستانی مثل گذشته عمل کرده و در صورتی که مردم با شکایت یا پیشنهادی مواجه بودند می‌توانند از طریق سامانه 124 موضوع خود را مطرح کنند.
10دی ماه 91-منبع: سایت روزنامه دنیای اقتصاد

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی