اخبار اقتصادی

اعمال نرخ جديد حقوق گمرکي براي واردات کالا
از امروز به منظور يکسان سازي و تک نرخي شدن نرخ تعرفه حقوق ورودي کالاها نرخ واردات کالاها بر اساس نرخ ارز مبادله اي محاسبه مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب گفت: براي کالاهاي اساسي با اولويت يک و دو تا پنجاه درصد تخفيف تعرفه گمرکي و براي گروههاي کالايي سه تا هفت که ارز به نرخ مرکز مبادلات ارزي دريافت مي کنند تا چهل وپنج درصد تخفيف در پرداخت تعرفه حقوق ورودي گمرک در نظر گرفته شده است که اين نرخ از امروز بر اساس نرخ مبادله اي محاسبه مي شود.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی