اخبار اقتصادی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی غذایی باکو برگزار می شود
این نمایشگاه در طی 17 سال گذشته به یک رویداد مهم و قابل توجه در منطقه تبدیل شده است. فضایی حرفه ای که متخصصان صنعت غذایی جهان را دور هم جمع می نماید تا ضمن بازدید از آخـرین تولیدات و تکنولوژی های این صنعت و ... فرصتی برای ملاقات با شرکای جدید داشته باشند و بتوانند روابط تجاری جدیدی را آغاز نمایند.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی