اخبار اقتصادی

ایران اگروفود نوزدهم در راه است
آسیا: 91/2/2: بزرگترین گردهمایی دست اندرکاران صنعت غذا و کشاورزی با نام ایران اگروفود 2012در تاریخ 7 تا 10 خرداد امسال در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. این نمایشگاه بین المللی شامل صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته است که به مانند هر سال با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی برپا می شود و طی آن آخرین دستاوردها و پیشرفتهای بخش های مرتبط با صنعت غذا و کشاورزی به نمایش درمی آید. ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و بازرگانان، از جمله ویژگی های مهم این نمایشگاه است.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی