مــحـصولات

برنج جاجيم
برنج جاجيم با بسته بندي زيبا با نگاه ایرانی وانتخاب شده از بهترین نوع برنج 1121 در کشور هندوستان است. یکی از اهداف کمپانی شرق بدست آوردن ذائقه مشتریان خود در تمام دنیا می باشد.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی