اخبار اقتصادی

چایی خش; باکاهش شدید تولید.
چایی خشک;; .به گفته سرپرست سازمان چای، در حالی که تولید چای خشک در کشور به شدت کاهش یافته، بازار مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته و بیش از 60 درصد مصرف داخلی از این طریق وارد کشور می‌شود. علی محرر به «مهر» گفت: سال گذشته 29 هزار و 500 تن چای خشک تولید شد، در حالی که سال پیش از آن، این میزان 30 هزار تن بود که این امر نشان می‌دهد تولید چای خشک در کشور به كمتر از 25 هزار تن رسیده است، البته این رقم از سوی تولیدکنندگان تایید نمی‌شود و آنها معتقدند حداکثر تولید چای خشک در کشور بین 20 تا 25 هزار تن است.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی