مــحـصولات

عدس
صادرات آن بيشتر از كشور كانادا صورت مي گيرد و نوع آمريكايي آن هم در بازار وجود دارد و معمولا وزن بسته بندي آن در بازار 45 كيلويي است.ضمنا درخواست های مشتریان خود را درحد عالی از کشور کانادا انجام خواهیم داد.

نــــــــرخ ارز و اخــبــار اقتــصادی